RahuNAS Guide

นิวตรอน เสามั่น

สุริยะ เสามั่น

นี่คือรุ่น 1.1

สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตให้ทำสำเนา แจกจ่าย และ/หรือ แก้ไขเอกสารนี้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ (Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

$Date: 2009-07-15 16:31:00 $

บันทึกรุ่น
รุ่นที่ 1.015 July 2009RahuNAS Core Team
เอกสารเผยแพร่ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 1.14 August 2009RahuNAS Core Team
เอกสารเผยแพร่ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

สารบัญ

1. เกี่ยวกับ RahuNAS
2. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian GNU/Linux
3. ติดตั้ง RahuNAS
ตั้งค่าระบบปรับรุ่นโปรแกรม (APT)
ติดตั้ง Kernel Module
ติดตั้ง Packages
4. ติดตั้ง Cacti
Cacti คืออะไร
ติดตั้ง Cacti package
ติดตั้ง snmpd package
เข้าสู่ระบบ Cacti
ติดตั้ง RahuNAS Cacti Plugin เพิ่มเติม
5. ตั้งค่า RahuNAS
โครงสร้างแฟ้มค่าตั้งของ RahuNAS
ตั้งค่า RahuNAS ด้วย Cacti Plugin